Ook de AVG is Welkom!

25 mei

Ook de AVG is Welkom!

Welkom Financiële Diensten voldoet aan de AVG ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of in het Engels GDPR General Data Protection Regulation. De AVG ie een privacywet die geldt voor de gehele Europese Unie. Door deze uniforme wet (de AVG) is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde wijze geregeld en gelden voor elke lidstaat dezelfde regels.

Welkom Financiële Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@welkomfd.nl.

Gebruik voor uw documenten, en het doorsturen naar verschillende instanties hiervan, altijd de app van de Rijksoverheid Kopie ID.

Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hackersaanval, dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

Onze volledige Privacy Statement kunt u downloaden via onze site.