Beheerst beloningsbeleid

Welkom Financiële Diensten is verplicht om het belang van de klant centraal te stellen. Dit betekent: ongewenste en onverantwoorde risico’s en onzorgvuldig handelen voorkomen. Een beheerst beloningsbeleid zorgt er voor dat medewerkers dit naleven. Dit is voor ons zeer belangrijk.

De Autoriteiten Financiële Diensten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) houden toezicht op het beloningsbeleid voor financiële ondernemingen. De regels voor een beheerst beloningsbeleid zijn vastgelegd in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Welkom Financiële Diensten en onze medewerkers moeten hieraan voldoen.

 

Het beheerst beloningsbeleid gaat uit van twee uitgangspunten:

 1. Het beloningsbeleid bevordert de integriteit en versterkt de duurzaamheid van ons als financiële onderneming;
 2. Het beloningsbeleid bevat geen financiële prikkels die kunnen leiden tot een voor de klant nadelige dienstverlening of tot risico’s voor onze onderneming.

Wij hebben de verplichting om uw belang als klant voorop te stellen. Deze verplichting geldt voor ons ook richting andere belanghebbenden, zoals andere betrokken financiële dienstverleners of samenwerkende partners. Dit is vastgesteld volgens de zorgvuldigheidsplicht.

 

Hoe wij omgaan met u als klant

 • Wij nemen uw zorgen weg op een zorgvuldige manier.
 • Onze werkwijze is altijd duidelijk voor u.
 • Wij maken altijd helder met welke stappen wij uw hulpvraag oplossen.
 • Uw belang en dat van samenwerkende partners, banken en verzekeraars streven wij na met uiterste inzet en zorgvuldigheid.

 

Bij Welkom Financiële Diensten werken wij volgens deze gedragsregels:

 1. Integriteit staat voorop.
 2. Wij houden toezicht op de kwaliteit van onze diensten;
 3. Wij helpen in alle gevallen binnen de kaders van onze dienstverlening.

 

Hoe wij om gaan met risico`s

 • Wij houden rekening met elk risico voor u als klant.
 • Wij onderzoeken elke mogelijkheid om risico’s in te dekken.
 • Wij houden onze vakkennis op peil door scholing en opleiding.

De medewerkers van Welkom Financiële Diensten voldoen aan alle vereisten op basis van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Zij zijn gecertificeerd volgens de programma’s van Wft-permanente educatie. Daarnaast lezen wij alle relevante nieuwsberichten dankzij lidmaatschappen van onder andere FinTool. Zo zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

 

Hoe wij onze medewerkers belonen
Alle werknemers van Welkom Financiële Diensten worden op gelijkwaardige wijze beloond en hebben een vast dienstverband. Hun beloning bestaat uit salaris plus 8% vakantiegeld en eventuele onkostenvergoeding. Wij werken niet met een variabele beloning in de vorm van bonus of provisie.

De deur van Welkom Financiële Diensten staat altijd open voor nieuwe klanten. Maar een aanvullende beloning voor werven van nieuwe klanten past niet bij onze dienstverlening. Onze prioriteit ligt bij het zo goed mogelijk helpen van onze bestaande klanten. Wij zien dit als de beste manier om aan nieuwe klanten te laten zien hoe onze dienstverlening werkt.

In gevallen van hoge klanttevredenheid kan er een aanvullende eindejaarsbeloning aan medewerkers worden uitgekeerd. Welkom Financiële Diensten doet dit alleen als daar financiële ruimte voor is. Deze beloning zal nooit meer bedragen dan één maandsalaris en bedraagt maximaal 8% van het jaarsalaris.