Heeft u al uw woning duurzaam gemaakt?

Heeft u al uw woning duurzaam gemaakt?

NHG ziet een aanzienlijke stijging van het aantal klanten dat gaat verduurzamen en dit in een hypotheek met NHG meefinanciert.

Van de ruim 120 duizend woningeigenaren die in 2021 een hypotheek met NHG afsloten, financierden ruim 26 duizend van hen verduurzamingsmaatregelen mee. Een goede ontwikkeling, maar dit moet sneller. Bijna de helft van de woningen met een NHG garantie (1,2 miljoen) heeft namelijk nog steeds een energielabel D of lager.
“We nodigen u uit om samen hiervoor een plan te maken, we zijn thuis in het energiezuiniger maken van uw woning en helpen u daar graag verder mee.“

Bron: NHG