Borgtochtprovisie en kostengrenzen

07 nov

Borgtochtprovisie en kostengrenzen

Beste professional,

Per 1 januari 2019 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen ontwikkelden wij, samen met jullie, nieuwe proposities die aantrekkelijk kunnen zijn voor onze gezamenlijke klanten.

In de Voorwaarden & Normen 2019-1 komen deze en andere innovaties terug, waardoor NHG nog beter aansluit op klant- en marktwens. In deze nieuwsbrief blikken we alvast vooruit en zetten we de belangrijkste veranderingen in de regelgeving op een rij.
Dit zijn de V&N 2019-1

Borgtochtprovisie en kostengrenzen

De borgtochtprovisie in 2019 is vastgesteld op 0,9% en vormt een eerste stap naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt.
Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €290.000. Dat is ruim 9 procent meer vergeleken met 2018. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar €307.400.